เลี้ยงสัตว์ต้องรู้ โรคในสัตว์เลี้ยง อาหารสุนัขพันธุ์เล็ก อาหารที่ดีที่สุด ที่สุนัขพันธุ์เล็กต้องการ โรคจากอาหาร ที่ควรรู้ !

อาหารสุนัขพันธุ์เล็ก อาหารที่ดีที่สุด ที่สุนัขพันธุ์เล็กต้องการ โรคจากอาหาร ที่ควรรู้ !


อาหารสุนัขพันธุ์เล็ก

อาหารสุนัขพันธุ์เล็ก อาหารที่ดีที่สุด ที่สุนัขพันธุ์เล็กต้องการ ..

อาหารสุนัขพันธุ์เล็ก โดยทั่วไปแล้ว สุนัขต้องการสารอาหาร จำพวกวิตามิน และแร่ธาตุ ที่มีความหลากหลาย สุนัขไม่ใช่สัตว์กินเนื้อ เพราะสุนัขบางตัว กินธัญพืช ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เป็นอาหาร

และเพื่อให้สุนัขนั้น ได้รับคุณค่าทางโภชนาการ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ หลายคนจึงนิยม ซื้ออาหารเม็ด หรืออาหารกระป๋อง ที่มีขายทั่วไป ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ด้วยเหตุผลที่ว่า อาหารประเภทนี้ มีสารอาหารทั้งหมด ที่สุนัขต้องการ ราคาไม่แพง สะดวก และทำให้สุนัข มีสุขภาพที่แข็งแรง 

แต่ในบางสายพันธุ์ ก็อาจจะมี ความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ ที่มาจากโภชนการ ที่สุนัขได้รับเข้าไป ทั้งนี้จะพิจารณา จากสายพันธุ์ อายุ และปัญหาสุขภาพ ที่มีเฉพาะสายพันธุ์

สุนัขพันธุ์เล็ก เนื่องจากมีขนาดเล็ก จึงจำเป็นต้อง ได้รับอาหาร อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันภาวะ น้ำตาลในเลือดต่ำ โดยเฉพาะใน ลูกสุนัขพันธุ์เล็ก ที่มีแนวโน้ม ที่จะเป็นภาวะนี้มากกว่า เนื่องจากลูกสุนัข มีอัตราการเผาผลาญสูง แต่มีปริมาณ น้ำตาลและไขมัน ในร่างกายต่ำ

อาหารสุนัขพันธุ์เล็ก

อาการของสุนัข ที่มีภาวะนำ้ตาลในเลือดต่ำ

1. มีอาการอ่อนเพลีย

2. ง่วงตลอดเวลา

3. กล้ามเนื้อเต้น

4. ชัก

เพราะฉะนั้น ลูกสุนัขพันธุ์เล็ก จึงจำเป็นต้อง ได้รับอาหาร มีแคลอรีสูง ประมาณ 4 – 6 ครั้ง/วัน และควรเฝ้าดูอาการ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างใกล้ชิด