เลี้ยงสัตว์ต้องรู้ โรคในสัตว์เลี้ยง สุนัขลำไส้อักเสบ โรคไวรัสลำไส้อักเสบในสุนัข พร้อมวิธีการักษา และวิธีการป้องกัน

สุนัขลำไส้อักเสบ โรคไวรัสลำไส้อักเสบในสุนัข พร้อมวิธีการักษา และวิธีการป้องกัน


สุนัขลำไส้อักเสบ

สุนัขลำไส้อักเสบ ที่เกิดจากเชื้อไวรัส อันตราย ถึงตายได้ !

สุนัขลำไส้อักเสบ อาการถ่ายเหลว หรือท้องเสียในสุนัข มีหลากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เกิดจากเชื้อโปรโตซัว เกิดจากพยาธิในลำไส้ รวมไปถึงการ เปลี่ยนน้ำดื่ม หรือชนิดของอาหาร ก็จะทำให้ สุนัขนั้นท้องเสีย ก็ได้เช่นกัน

โดยอาการท้องเสีย จากที่กล่าวมา ในเบื้องต้นนั้น เกิดจากสาเหตุ ที่มีวิธีการ รักษาแบบเฉพาะ แต่ถ้าหากเป็น อาการท้องเสีย ที่เกิดจากเชื้อไวรัส จะไม่มียา ที่ใช้รักษา หรือใช้ฆ่าเชื้อ เหล่าไวรัสนั้น ๆ ได้โดยตรง

ซึ่งวิธีของ การรักษานั้น ทำได้เพียงแค่ รักษาตามอาการ นอกจากนี้แล้ว เชื้อไวรัสบางชนิด ก็รุนแรงมาก สามารถทำให้ สุนัขเสียชีวิตได้ !

สุนัขลำไส้อักเสบ ที่เกิดจากเชื้อไวรัส มีกี่ชนิด ?

โดยโรคไวรัส ลำไส้อักเสบ ในสุนัขนั้น เกิดจากเชื้อไวรัส ทั้งหมด 3 ชนิด ซึ่งเราสามารถ เรียงตามความรุนแรง ของเชื้อไวรัส แต่ละชนิด ได้ดังนี้โดย อาการของสุนัข ที่ติดเชื้อไวรัส ลำไส้อักเสบ จะมีความคล้ายกันมาก จะแตกต่างกันเพียง ลักษณะการเกิดโรค และความรุนแรงเท่านั้น

1. เชื้อพาร์โวไวรัส (Canine parvovirus)
2. เชื้อโคโรน่าไวรัส (Canine coronavirus)
3. เชื้อโรต่าไวรัส (Rotavirus)

โรคไวรัสลำไส้อักเสบในสุนัข ที่เกิดจาก..เชื้อพาร์โวไวรัส

สุนัขลำไส้อักเสบ

เชื้อพาร์โวไวรัส เป็นเชื้อที่ทำให้ เกิดอาการแบบ เฉียบพลัน รุนแรง มากกว่าเชื้อไวรัส ที่เป็นชนิดอื่น ๆ ซึ่งเกิดติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ จะสามารถติดเชื้อได้ กับสุนัขทุก ๆ ช่วงอายุ ไม่ว่าจะลูกสุนัข หรือ ลำไส้อักเสบ สุนัขโต 

แต่ถ้าในลูกสุนัข ที่มีอายุ 4 – 6 เดือน จะติดเชื้อได้ รวดเร็วกว่าสุนัข ในช่วงวัยอื่น ๆ และอาการก็ มีความรุนแรงมาก และในสุนัข บางสายพันธุ์นั้น จะมีความไว ในการติดเชื้อ ของไวรัสชนิดนี้ มากกว่าสุนัขสายพันธุ์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ..

โดเบอร์แมนพิชเชอร์ ร็อตไวเลอร์ เยอร์มนเชิพเพอร์ด พิตบลูเทอเรีย และลาบาดอร์รีทรีฟเวอร์ และยังมีโอกาส ที่จะเสียชีวิตสูง เพราะไม่มีการักษา ที่ใช้เฉพาะเจาะจง

สาเหตุของการติดต่อ

เชื้อพาร์โวไวรัส จะมีชีวิต อยู่ในสิ่งแวดล้อม ได้นานหลายเดือน ติดต่อโดยการที่ สุนัขนั้นได้ทาน เชื้อไวรัสชนิดนี้ เข้าไปจากสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ในสารคัดหลั่ง อุจจาระ น้ำตา น้ำลาย รวมไปถึงใน สิ่งแวดล้อม น้ำ อาหาร

กลไกการติดเชื้อ

ในระยะฟักตัว คือจะติดเชื้อ แต่ไม่แสดงอาการ ประมาณ 4- 7 วัน โดยหลังจากระยะฟักตัว เชื้อไวรัสจะแพร่กระจาย สู่อวัยวะที่ เป็นเป้าหมายของไวรัส เช่น ต่อมน้ำเหลือง เนื้อเยื่อของลำไส้ ไขกระดูก

จากนั้นเชื้อก็จะ ทำการแบ่งตัว ไปทำอันตราย แก่อวัยวะเหล่านั้น โดยเริ่มจากการ ทำให้เซลล์ของลำไส้เสียหาย ตาย และหลุดลอกไป นั่นจึงเป็นสาเหตุ ที่ทำให้สุนัข มีอาการท้องเสีย อย่างรุนแรง รวมไปถึงมีไข้สูง มีเลือดปนออกมา จากการขับถ่าย

รวมไปถึงยัง ทำลายไขกระดูก และกดไขกระดูก ทำให้ระดับของ เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงลดลง และเชื้อยังทำลาย ระบบน้ำเหลือง ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำ และมีภาวโลหิตจาง

โรคไวรัสลำไส้อักเสบในสุนัข ที่เกิดจาก..เชื้อโคโรน่าไวรัส

สุนัขลำไส้อักเสบ

เชื้อโคโรน่าไวรัส ทำให้เกิดอาการ ได้แบบเฉียบพลัน แต่มีความรุนแรง น้อยกว่าพาร์โวไวรัส เชื้อโคโรน่าไวรัส จะทำการแบ่งตัว เข้าไปทำลาย เนื้อเยื่อของลำไส้ ทำให้เซลล์ของ ลำไส้ถูกทำลาย ฝ่อตัว ลอกหลุด และตายลงในบางส่วน

นั่นจึงเป็นสาเหตุ ที่ให้สุนัข มีอาการท้องเสีย อย่างรุนแรง และมีเลือดปน กลไกและอาการ จะคล้ายกับพาร์โวไวรัส แต่ไม่มีไข้สูง และระดับเม็ดเลือดขาว จะไม่ต่ำลง และไม่อันตราย ถึงขั้นเสียชีวิต ถ้าหากว่าสุขนัข นั้นได้รับการรักษา อย่างทันท่วงที

โรคไวรัสลำไส้อักเสบในสุนัข ที่เกิดจาก..เชื้อโรต่าไวรัส

เชื้อโรต่าไวรัส เชื้อไวรัสชนิดนี้ สามารถทำให้ เกิดอาการท้องเสีย ได้ทั้งในคน ทั้งในสัตว์ที่ เลี้ยงลูกด้วยนม และยังรวมไปถึง ในนกอีกด้วย แต่สำหรับสุนัขแล้ว จะมีโอกาสที่จะ ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ ได้ค่อนข้างน้อย

และมีอาการ ที่ไม่รุนแรง นอกจากนี้ยังพบว่า 79% ที่ติดเชื้อชนิดนี้ สามารถหายเองได้ โดยที่ไม่ต้อง ทำการรักษา ในกรณีที่ ไม่ติดเชื้อแทรกซ้อน

การวินิจฉัยโรค

– ตรวจสอบประวัติ การทำวัคซีน และตรวจดูอาการของโรค

– ตรวจอุจจาระ เพื่อแยกเชื้อมา ทำการวินิจฉัย ว่ามีอาการ มีจากเชื้อชนิดได้ เช่น เชื้อโปรโตซัว พยาธิในลำไส้ฯ เชื้อแบคทีเรีย

– ตรวจโลหิตวิทยา เพื่อดูระดับ ของเม็ดเลือดขาว และเม็ดเลือดแดง

– ตรวจหาระดับอิเลคโตรไลท์ และค่าเคมีในเลือด

– เอ็กซ์เรย์ช่องท้อง เพื่อดูว่ามี การอุดตันของ สิ่งแปลกปลอมที่ อยู่ทางเดินอาหาร ลำไส้กลืนกัน หรือ ลำไส้บิด

– การตรวจหาเชื้อไวรัส ในอุจจาระ ปัจจุบันจะมี ชุดตรวจลําไส้อักเสบสุนัข ซึ่งตรวจหาเชื้อพาร์โวไวรัสได้

วิธีการรักษา ..โรคไวรัสลำไส้อักเสบในสุนัข

โรคไวรัสลำไส้อักเสบ จะไม่มีการรักษา แบบเจาะจงเฉพาะ จะมีก็เพียงแต่ ทำการรักษา โดยควบคุมการ ติดเชื้อแทรกซ้อน และพยุงอาการเท่านั้น

สุนัขเป็นลําไส้อักเสบ กินอะไรได้บ้าง ให้น้ำ สารอาหาร และแร่ธาตุอิเลคโตรไลท์ ทางปาก ใต้ผิวหนัง และหลอดเลือดดำ เพื่อแก้ภาวะขาดน้ำ แร่ธาตุ สารอาหาร อาหารสำเร็จรูปที่มีขาย เช่น Hill prescription i/d และ Waltham intestinal formula หรือเนื้อไก่ส่วน ที่ไม่มันต้ม

– ยาปฎิชีวนะ เพื่อไม่ให้มีการ ติดเชื้อแทรกซ้อน

– จัดการด้านโภชนาการ งดน้ำงดอาหารทางปาก อย่างน้อย 24 ชั่วโมง พื่อให้ทางเดินอาหาร ได้พักและปรับสภาพ โดยจะให้สารอาหารทดแทน เข้าทางกระแสเลือด และค่อย ๆ ให้ทาน อาหารที่ย่อยง่าย

– ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน ยาลดกรดในทางเดินอาหาร เพื่อลดการสูญเสีย อิเลคโตรไลท์ น้ำ และลดการระคายเคือง ของทางเดินอาหาร

– ยาแก้ท้องเสีย ในกรณีที่มี การถ่ายเหลวแบบ มีมูกเลือดรุนแรง

วิธีการป้องกัน ..โรคไวรัสลำไส้อักเสบในสุนัข

สุนัขลำไส้อักเสบ

วิธีที่ดีที่สุด ในปัจจุบันคือ การทำวัคซีนป้องกันโรค วัคซีนลำไส้อักเสบ สุนัข ราคา จะขึ้นอยู่กับคลีนิค และรวมไปถึง ลดการติดเชื้อ โดยการแยกสัตว์ที่ป่วย ออกจากตัวอื่น ๆ และล้างอุจจาระ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบริเวณ ที่สุนัขนอน

.. สายลับ K