เลี้ยงสัตว์ต้องรู้ โรคในสัตว์เลี้ยง ทอกโซพลาสโมซิสแมว โรคที่เป็นอาการของการติดเชื้อประเภทหนึ่ง ในสัตว์เลี้ยงที่เป็นประเภทของแมวที่ถูกเลี้ยงอยู่ภายในบ้าน

ทอกโซพลาสโมซิสแมว โรคที่เป็นอาการของการติดเชื้อประเภทหนึ่ง ในสัตว์เลี้ยงที่เป็นประเภทของแมวที่ถูกเลี้ยงอยู่ภายในบ้าน


ทอกโซพลาสโมซิสแมว

ทอกโซพลาสโมซิสแมว คือโรคอันตรายประเภทหนึ่งซึ่งมีสาเหตุของการเกิดโรคที่เป็นลักษณะของการติดเชื้อในแมวซึ่งมันก็สามารถที่จะติดต่อได้สู่คนอีกด้วย

ทอกโซพลาสโมซิสแมว

ทอกโซพลาสโมซิสแมว โรคที่มีความร้ายแรง ในสัตว์เลี้ยงประเภท ของแมวโรคนี้ เลี้ยงสัตว์ต้องรู้ มีสาเหตุที่เป็น หลักสำคัญเกิดมาจาก ความร้ายกาจของเชื้อปริสิต ชนิดหนึ่งที่ มีชื่อเรียกว่า Toxoplasma “ ซึ่งแมวตัวที่ติดเชื้อ จะสามารถตรวจพบ เชื้อตัวนี้ได้ ในอุจจาระของพวกมัน

และสิ่งหนึ่งที่ จะต้องพึงระวัง โรคในสัตว์เลี้ยง ให้มากนั่นก็คือ โรคในแมวชนิดนี้ Toxoplasmosis แมว สามารถที่จะ ติดต่อสู่มนุษย์ได้ ถ้าหากว่ามี การสัมผัสถูก อุจจาระของแมว ที่มีเชื้อปรสิต ชนิดดังกล่าว แล้วไม่ได้ความ ทำความสะอาด อย่างถูกต้องก่อน ที่จะนำอาหารเข้าปาก

หรืออาจจะเป็น การปนเปื้อนของเชื้อ Toxoplasma อยู่บนพื้นดิน ที่มีการปลูก ผักผลไม้เพื่อการ รับประทานของมนุษย์ โดยแมวตัวที่ มีการรับเชื้อปรสิต ชนิดมีเข้าไป ในร่างกาย ก็จะมีอาการเสื่อมโทรม ไม่สามารถรับประทาน อาหารได้มากนัก พร้อมกับน้ำหนักตัว ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว

ซึ่งอาการในเบื้องต้น toxoplasmosis อาการในแมว จะสามารถสังเกต ได้ว่าแมวตัวนั้น จะขับถ่ายเป็นของเหลว และมีความเซื่องซึม จนผิดสังเกต เมื่อมาถึงจุด ที่เชื้อโรคได้ลุกลาม ไปจนทั่วร่างกาย แมวตัวนั้นจะ ไม่มีอาการเจ็บปวด หรือทรมานใดๆ แต่จะเสียชีวิต ไปแบบเงียบๆ

จะมีอาการไข้แบบต่ำๆ อวัยวะภายใน ในส่วนของปอด จะเกิดการอักเสบ จนเป็นสาเหตุ ที่ทำให้ระบบ การหายใจนั้น ล้มเหลวในที่สุด แต่ถ้าหากเชื้อ ได้กระจายเข้าไปสู่ ในส่วนของสมอง แมวตัวนั้นจะ มีอาการเซื่องซึม ไร้เรี่ยวแรงอย่างเห็นได้ชัด

โดยอาการที่เป็น ความรุนแรงของโรคนี้ จะเริ่มต้นจาก เบาไปหาหนัก โดยถ้าหากว่า แมวตัวใดที่ไม่เคย ได้รับการฉีดวัคซีน ตรวจโรคขี้แมว ป้องกันเชื้อปรสิต ชนิดนี้มาก่อน โอกาสที่จะติด แล้วรอดชีวิต ก็แทบที่จะ เป็นไปไม่ได้เลย

Artist Em