เลี้ยงสัตว์ต้องรู้ กฎหมายคนเลี้ยงสัตว์ กฎหมาย สัตว์เลี้ยง เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนที่จะเสียรู้ อยากจะเลี้ยงสัตว์ ต้องมีความพร้อม และต้องศึกษาให้ดี ก่อนตัดสินใจซื้อ

กฎหมาย สัตว์เลี้ยง เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนที่จะเสียรู้ อยากจะเลี้ยงสัตว์ ต้องมีความพร้อม และต้องศึกษาให้ดี ก่อนตัดสินใจซื้อ


กฎหมาย สัตว์เลี้ยง

กฎหมาย สัตว์เลี้ยง กฎหมายที่ต้องรู้สำหรับ คนเลี้ยงสัตว์ อัปเดตความรู้สาระต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

กฎหมาย สัตว์เลี้ยง ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก เลี้ยงสัตว์ต้องรู้ กับกฎหมายที่ควบคุม กับคนที่เลี้ยงสัตว์ หรือแม่แต่ตัวสัตว์เอง ก็ยังคงเป็นเรื่อง ที่ถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลา

และยังคงมีให้เห็นทุกวัน สำหรับกฎหมายสัตว์เลี้ยงนั้น จะมีอะไรบ้าง กฎหมายการเลี้ยงแมว และสุนัขจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ

กฎหมาย สัตว์เลี้ยง

เริ่มกันที่ สัตว์เลี้ยงของคุณไปทำอันตราย หรือทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ หรือก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ เช่นสุนัขไล่กัดกัน แล้ววิ่งไปตัดหน้ารถ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

เข้ากฎหมายอาญามาตรา 377 ผู้ใดที่ควบคุมสัตว์ดุ หรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลย นอกการควบคุม ให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพัง ในประการที่อาจทำอันตราย แก่บุคคลหรือทรัพย์

ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สัตว์เลี้ยงสร้าง ความเสียหาย เช่น เวลาที่สัตว์ออกจากบ้าน แล้วไปขับถ่ายในที่สาธารณะ หรือในเขตบริเวณบ้านเรือนคนอื่น และกัดทรัพย์สินของคนอื่น จนได้รับความเสียหาย

เข้ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 “ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์ หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ

จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหาย เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น” โทษ : เจ้าของต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่เสียหาย

สัตว์เลี้ยงสร้างความรบกวน หรือก่อให้เกิดความรำคาญ เช่น สุนัขเห่าหอนในยามวิกาล เสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน หรือเจ้าของไม่ดูแลรักษาความสะอาด จนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน

เข้ากฎหมายอาญามาตรา 397 “ผู้ใดกระทำการใด ๆ ต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอาย เดือดร้อน รำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท” โทษ : ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

รู้อย่างนี้แล้ว ต้องระวังสัตว์เลี้ยงของคุณให้ดี ไม่ใช่แค่สุนัข แต่รวมไปถึงสัตว์ทุกชนิด เพราะอาจไปสร้างความเดือดร้อน ให้กับเพื่อนบ้านได้

และเจ้าของควรต้องดูแล รักษาความสะอาด รวมไปถึงควบคุมสัตว์เลี้ยง ไม่ให้ออกไปนอกบ้าน หรือส่งเสียงรบกวน เพราะมิฉะนั้น อาจเป็นคุณที่ต้องเดือดร้อนแทน โดยเฉพาะสุนัข กฎหมาย เอาผิดเจ้าของสุนัข ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็น กฎหมายคนเลี้ยงสัตว์ ที่ต้องรู้เลยนะคะ

เรียบเรียงโดย แพรรี่คนสวย