เลี้ยงสัตว์ต้องรู้ กฎหมายคนเลี้ยงสัตว์ กฎหมาย การเลี้ยงแมว ที่ทาสแมวต้องรู้ อย่าปล่อยให้ไป กระทบเพื่อนบ้าน เพราะอาจโดนฟ้อง !

กฎหมาย การเลี้ยงแมว ที่ทาสแมวต้องรู้ อย่าปล่อยให้ไป กระทบเพื่อนบ้าน เพราะอาจโดนฟ้อง !


กฎหมาย การเลี้ยงแมว

กฎหมาย การเลี้ยงแมว ถ้าหากว่ามี แมวสร้างความเดือดร้อน เจ้าของจะโดนฟ้อง ! 

กฎหมาย การเลี้ยงแมว

กฎหมาย การเลี้ยงแมว ที่ทาสแมวต้องรู้ ควรศึกษาข้อมูล ให้ดี ๆ ก่อนจะนำมาเลี้ยง เพราะถ้าหากว่า แมวที่เราเลี้ยงไป สร้างความเดือดร้อน อาจจะโดนหนัก ฟ้องเจ้าของแมว 

เพราะการเลี้ยงสัตว์ เราจะต้องใส่ใจ เลี้ยงสัตว์ต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็น อาหารแมว ตรวจสุขภาพ และอื่น ๆ ที่ทาสแมว ห้ามมองข้ามเลย รวมไปถึงเรื่อง กฎหมายคนเลี้ยงสัตว์

แมวไปขี้บ้านคนอื่น จะโดนข้อหาอะไรบ้าง ? 

ถ้าสัตว์เลี้ยงเรา ไปสร้างความเสียหาย ยกตัวอย่างเช่น ออกไปขับถ่ายอยู่ ในพื้นที่สาธารณะ หรือว่าจะเป็น ในเขตบ้านของ เพื่อนบ้านของเรา และไม่ว่าจะเป็น

การกัดทรัพย์สิน ในพื้นที่ของคนอื่น ทำให้เสียหาย เป็นต้น จะโดนฟ้องข้อหา โดยเข้ากฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ที่อยู่ในมาตรา 433 ได้กล่าวไว้ว่า

ถ้าหากความเสียหาย ที่ได้เกิดขึ้นมา เพราะว่าสัตว์เลี้ยง สำหรับเจ้าของสัตว์ หรือว่าบุคคลผู้ที่ รับเลี้ยงรับรักษา เอาไว้ที่แทนเจ้าของ จำเป็นต้องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน

ที่จะต้องให้แก่ฝ่าย ที่ต้องเสียหาย เพื่อชดเชยกับ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากสัตว์ เป็นกฎหมายที่ ทาสแมวทั้งหลาย ควรศึกษาให้ดี ก่อนที่จะเลี้ยง ไม่งั้นจะโดน !!

กฎหมาย การเลี้ยงแมวใน คอน โด ก็โดนฟ้องได้ ถ้าอยากจะเลี้ยง จะต้องหาข้อมูล ให้เป็นอย่างดี ใส่ใจเขาทุกเรื่อง เพราะเขาคือสมาชิก ที่อยู่ในครอบครัว ♥

ดอกไม้สีขาว