เลี้ยงสัตว์ต้องรู้ กฎหมายคนเลี้ยงสัตว์ กฎหมายของสัตว์เลี้ยง ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามทารุณกรรมสัตว์อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา

กฎหมายของสัตว์เลี้ยง ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามทารุณกรรมสัตว์อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา


กฎหมายของสัตว์เลี้ยง

กฎหมายของสัตว์เลี้ยง ได้ถูกบัญญัติ กฎหมายต่อต้านการทารุณกรรม และการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมต่อสัตว์

กฎหมายของสัตว์เลี้ยง ได้มีการออกกฎหมายสัตว์ขึ้นใช้บังคับ เป็นการเฉพาะตามแนวความคิด ที่ไม่ต้องการให้ คนในสังคมของตน มีพฤติกรรมที่ไม่ดี ผิดศีลธรรม 

กฎหมายของสัตว์เลี้ยง รู้หรือไม่? สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีความรู้สึกมีจิตใจ มีความสามารถในการรับรู้ เช่นเดียวกับมนุษย์ การที่สัตว์ถูกทารุณกรรม ได้รับความเจ็บปวด จึงเกิดแนวคิดในการให้ความคุ้มครองสัตว์ มิให้ถูกทารุณกรรมขึ้น!!

กฎหมายของสัตว์เลี้ยง

กฎหมายต่อต้านการทารุณกรรมที่เอื้อต่อสัตว์เลี้ยง

เนื่องจากสัตว์เลี้ยง ถูกมองว่าเป็นสมาชิกในครัวเรือน และครอบครัวของเรา พวกเขาจึงได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากกฎเกณฑ์การต่อต้าน การทารุณกรรม

มีกฎหมายต่อต้าน การทารุณกรรมของตนเอง ซึ่งรวมถึงสุนัขต่อสู้ การทารุณกรรมโดยเจตนา การละเลย/ละทิ้ง และสัตว์ป่า โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรม ยังช่วยเสริมกรอบ การทำงานของการ ปกป้องสัตว์เลี้ยง

ตัวอย่างเช่น โครงการ Courtroom Animal Advocate Programs (CAAP) เปิดโอกาสให้ นักศึกษากฎหมาย ที่ได้รับการฝึกอบรม และทนายความได้รับโอกาส ในการสนับสนุน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสัตว์ ในคดีทารุณกรรมทางอาญา

ในเวลาเดียวกัน อาสาสมัคร CAAP ให้การสนับสนุน ระบบอาชญากรรม โดยรวมทำให้สามารถ ตอบสนองความต้องการ ของเหยื่อสัตว์ได้อย่างแม่นยำ

แม้ว่าสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ จะถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัว แต่สัตว์อื่นๆ ถือเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง เช่น ฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกสุนัขหรือลูกแมว สถานที่เลี้ยงสุนัขหรือแมว ในสภาพความเป็นอยู่ ที่ไร้มนุษยธรรม

เพื่อจุดประสงค์ในการสืบพันธุ์ และหากำไร จากการขายลูกสุนัข สัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มเหล่านี้ ถูกมองว่าเป็นเครื่องจักร ในการสืบพันธุ์ ความต้องการขั้นพื้นฐาน ของพวกเขาถูกละเลย ซึ่งเป็นสาเหตุว่า ทำไมพวกเขาจึงมักป่วย

ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคมักถูกหลอก และไม่ได้ตระหนักถึง เงื่อนไขที่ลูกสุนัข ของพวกเขาได้รับ การอบรมและเลี้ยงดู ฟาร์มลูกสุนัข และลูกแมวยังคงเป็นเรื่องธรรมดา

ทว่าการเปลี่ยนแปลง กำลังเกิดขึ้นแล้ว อย่างน้อยห้ารัฐ ในสหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎหมาย ที่ห้ามร้านขายสัตว์เลี้ยง จากการขายแมว และสุนัขจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ กว่า 250 ท้องที่ใน 22 รัฐ

ห้ามขายสัตว์ที่เลี้ยง ในเชิงพาณิชย์ นอกจากการริเริ่มระดับรัฐ และระดับท้องถิ่นแล้ว องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ยังอุทิศตน เพื่อยุติการปฏิบัติ ที่โหดร้ายดังกล่าว

ส่วนในประเทศไทย มีการจัดสวัสดิภาพสุนัขและแมว ที่อยู่ในสถานที่เพาะพันธุ์สุนัข และแมว การจัดสวัสดิภาพของช้างในปางช้าง การจัดสวัสดิภาพของสัตว์ ในสถานที่ที่จำหน่ายสัตว์ ที่เรียกว่าพรบ.ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

ที่ใช้มาแล้วถึง 7ปี และมีประกาศออกกฎหมายลำดับรอง ที่ต่อเนื่องกว่า 14 ฉบับ และมี 4 ฉบับลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายคุ้มครองสุนัข 2563 เมื่อปลายปี และมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

@UFA-X10 เว็บไซต์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของสัตว์เลี้ยง เลี้ยงสัตว์ต้องรู้ เทคนิคการเลี้ยง การดูแล แนะนำสัตว์เลี้ยง กฎหมายคนเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยง หรือสัตว์เลี้ยงแปลก ๆ 

ZeBrA